Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Pierwsze posiedzenie Cieszyńskiej Rady Sportu
11.06.2019
Miejsce wydarzenia:
Ratusz, Rynek
Główne zdjęcie aktualności

3 czerwca w sali sesyjnej Ratusza, odbyło się pierwsze posiedzenie Cieszyńskiej Rady Sportu. Liczy ona 25 członków głównych oraz 22 członków zastępców. Uprawnieni do głosowania są tylko czlonkowie główni, chyba że akurat są oni nie obecni, wtedy głosować może członek zastępca. Szczegółowe zasady określa Regulamin Cieszyńskiej Rady Sportu

Na pierwszym posiedzeniu CRS obecnych było 24 członków głównych oraz 11 członków zastępców. Początkowym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Zebrani w sali sesyjnej Ratusza na Przewodniczącego zaproponowali trzech kandydatów: Jacentego Jabłońskiego (KS Cieszyn), Janusza Widzika (MTP Delfin) oraz Przemysława Żebroka (SSM). W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Cieszyńskiej Rady Sportu został wybrany Przemysław Żebrok, który otrzymał 13 głosów. Jacenty Jabłoński otrzymał 6 głosów, a Janusz Widzik 5 głosów. 

Następnie członkowie zaproponowali kolejnych trzech kandydatów na Wiceprzewodniczącego: Jacentego Jabłońskiego, Janusza Widzika oraz Mirosława Wernera. W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Cieszyńskiej Rady Sportu został wybrany Jacenty Jabłoński, który otrzymał 9 głosów. Mirosław Werner otrzymał 8 głosów, a Janusz widzik otrzymał 7 głosów.  

Na tym psoiedzenie Cieszyńska Rada Sportu pozytywnie zaopiniowała kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2018 roku oraz za całokształt działalności sportowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu posiedzenia, znajdują się w protokole. 

Tekst i fot. WS

Udostępnij:
menu