Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Rozstrzygnięcie konkursów ofert 2019
04.01.2019
Miejsce wydarzenia:
Cieszyn

W dniu 4 stycznia 2019 roku Burmistrz Miasta Cieszyna rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn.

Poniżej zamieszczamy treść zarządzeń wraz z listami zadań, na które zostały przyznane dotacje.

 

Kultura fizyczna - Zarządzenie Nr 0050.1.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Zarządzenie Nr 0050.2.2019 r.

 

Udostępnij:
menu