Cieszyński portal sportowy - strona główna

kluby sportowe

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union

O KLUBIE:

Stowarzyszenie Freestyle Sports Union jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności zaś ukieunkowanym na rozwój i promocję sportów freestyle' owych. Celem Stowarzyszenia jest:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- Rozwijanie nauki, kultury, oświaty poprzez sport;
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport;
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i międzynarodowych;
- Współpraca z władzami miast w kraju i za granicą;
- Działalność dydaktyczna w tym doskonalenie kadr;
- Wspieranie rozwoju młodych i utalentowanych sportowców;
- Sportowe szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Wyrównywanie szans i organizowanie akcji pomocy dzieciom o niskim statucie społecznym;
- Promowanie dyscyplin sportowych i kultury fizycznej poprzez wydawanie broszur, ulotek i innych publikacji;
- Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej;
- Promowanie Euroregionu Śląsk Cieszyński poprzez sport i kulturę fizyczną;
- Działanie na rzecz integracji europejskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- Organizacja imprez sportowych i kulturalnych;
- Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
- Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych;
- Współpraca z mediami, prowadzenie strony internetowej;
- Działanie marketingowo- menagerskie na rzecz zawodników i Stowarzyszenia;
- Publikacja materiałów szkoleniowych, informacyjnych, krajoznawczych.
 
 
 
 
ZARZĄD KLUBU:
 
Michał Andrzejewski - Prezes
Justyna Andrzejweska - Sekretarz
Władysław Ligocki - Wiceprezes ds. organizacyjnych
Michał Wiśniowski - Wiceprezes ds. promocji i reklamy
 
KADRA TRENERSKA:
Michał Andrzejewski - instruktor PZN
Paulina Ligocka - Andrzejewska - instruktor PZN
Daniel Suchodolski - instruktor
Władysław Ligocki - trener PZN
 
OSIĄGNIĘCIA:
 
ROK 2017
Natalia Miś:
 • 1 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja slope style
 • 8 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja big air
 • 10 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja snowboard cross

Szymon Niemczyk:

 • 4 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja snowboard cross
 • 4 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja big air

Michał Tadel:

 • 5 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja big air
 • 7 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja slope style

Kacper Repetowski:

 • 5 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja big air
 • 6 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja slope style
 • 8 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja snowboard cross

Maciej Buras:

 • 12 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja big air
 • 10 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja slope style
 • 12 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja snowboard cross

Brajan Jasieniak:

 • 7 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja slope style

Olivier Prokop:

 • 12 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - konkurencja slope style
 
 
ROK 2016
 
8 miejsce w klasyfikacji klubowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 
Michał Tadel:
 • 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych - konkurencja snowboard cross,
 • 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w konkurencji big air,
 • 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji slope style
Kacper Repetowski: 
 • 2 miejsce w Mistrzostwch Polski Juniorów Młodszych w konkurencji slope style,
 • 7 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w konkurencji big air,
 • 8 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w snowboardcrossie
Olivier Prokop: 
 • 11 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w snowboardcrossie oraz slope style'u,
 • 9 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w big air
Brajan Jasieniak:
 • 11 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w big air,
 • 12 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w slope style'u
Szymon Niemczyk: 
 • 4 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów w snowboardcrossie,
 • 5 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów w big air,
 • 11 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów w slope style'u
Stowarzyszenie Freestyle Sports Union we Wspólzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży za 2016 rok, zdobyło 51,00 pkt i uplasowało się na 781 miejscu spośród 3474 sklasyfikowanych klubów. Znajduje się tez na drugim miejscu spośród cieszyńskich klubów ujętych w tym rankingu. 
 
INFORMACJE O TRENINGACH:
 
Treningi odbywają się na sztucznym torze za Halą Widowiskowo-Sportową w Cieszynie, na Hali Sportowej Uniwersytetu Śląskiego, obiektach sportowych w Cieszynie oraz na stokach narciarskich. 
 
menu