Cieszyński portal sportowy - strona główna

obiekt Lodowisko

Lodowisko
Cieszyn, ul. Sportowa 1
Zobacz jak dojechać na mapie Google
Godziny otwarcia:
pn:
Patrz harmonogram
wt:
Patrz harmonogram
śr:
Patrz harmonogram
cz:
Patrz harmonogram
pt:
Patrz harmonogram
sb:
Patrz harmonogram
nd:
Patrz harmonogram

HARMONOGRAM ŚLIZGAWEK

UWAGA! ZMIANY W HARMONOGRAMIE LODOWISKA!! PROSIMY SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ!!

Lodowisko o wymiarach 30 x 60 metrów jest częścią Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków. W okresie funkcjonowania lodowiska można skorzystać ze ślizgawek, prowadzonych zajęć i szkółek oraz podziwiać odbywające się na nim zawody i imprezy sportowe. Dodatkowo lodowisko jest odpłatnie udostępniane stowarzyszeniom, klubom, firmom, zorganizowanym grupom i innym podmiotom, które we własnym zakresie organizują zajęcia i zawody sportowe. Lodowisko świadczy również usługi z zakresu wypożyczenia łyżew, kasków, sprzętu do nauki jazdy na łyżwach (pingwin/panda) oraz ostrzenia łyżew. Na terenie obiektu znajduje się punkt gastronomiczny, świadczący usługi sprzedaży wyrobów garmażeryjnych oraz napojów i słodyczy. 

 CENNIK

Rodzaj

Cena (z VAT)

Cena dla posiadaczy Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny (z VAT) Uwagi
Ślizgawka ogólnodostępna
bilet jednorazowy normalny 5,00 zł/godz. 2,50 zł/godz. za czas powyżej 1 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej


bilet jednorazowy ulgowy¹ 3,00 zł/godz. 1,50 zł/godz.
grupy z cieszyńskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym zorganizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury (minimum 10 osób) 2,00 zł/godz. za osobę -
szkolne grupy z cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych (minimum 10 osób) 2,00 zł/godz. za osobę -
karnet na 10 godzinnych wejść normalny 40,00 zł 20,00 zł  
karnet na 10 godzinnych wejść ulgowy¹ 20,00 zł 10,00 zł  
bilet jednorazowy dla osoby towarzyszącej niekorzystającej ze ślizgawki 1,00 zł -  
Wypożyczenie łyżew 5,00 zł/godz. 2,50 zł/godz.   
Wypożyczenie kasku 2,00 zł/godz. 1,00 zł/godz.  
Wypożyczenie sprzętu do nauki jazdy na łyżwach (pingwin/panda) 6,00 zł/godz. 3,oo zł/godz.  
Ostrzenie łyżew 5,00 zł -  
Udostępnienie całej tafli lodowiska w godz. 8:00 - 20:00 300,00 zł/godz. - za czas powyżej 1 godziny proporcjonalnie do stawki podstawowej
Udostępnienie całej tafli lodowiska w godz. 20:00-22:00 250,00 zł/godz. -
Udostępnienie całej tafłi lodowiska w godz. 22:00 - 24:00 bez czyszczenia lodu (rolby) 150,00 zł/godz.  -
Udostępnienie całej tafli lodowiska oraz szatni dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na prowadzenie treningów własnych, organizację zawodów w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez polskie związki sportowe 40,00 zł/godz. -
Udostępnienie całej tafli lodowiska na nieodpłatne zajęcia sportowe lib rekreacyjne współorganizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury i Wydział Sporu Urzędu Miejskiego 20,00 zł/godz. -

¹ Do korzystania z biletów i karnetów ulgowych są uprawnieni:

  • dzieci do lat 7,
  • uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych i dziennych szkół policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
  • studenci studiów dziennych do 26 roku życia na podstawie waznej legitymacji studenckiej,
  • emeryci i renciści na podstawie legitymacji rencisty, emeryta lub dowodu osobistego wraz z odcinkiem renty lub emerytury,
  • osoby niepełnosprawne z widocznym kalectwem lub na podstawie dokumentu orzekającego o niepełnosprawności. 

 

menu