Cieszyński portal sportowy - strona główna

Konkursy
Konkurs wniosków

Konkurs wniosków 2018

Konkurs wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

 

  1. Zarządzenie Nr 0050.696.2017 

  2. Ogłoszenie konkursu wniosków 

  3. Druk wniosku -  Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4

  4. Sprawozdanie merytoryczno-finansowo-rzeczowe - Załącznik nr 1  - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 

  5. Rozstrzygnięcie konkursu wniosków

      6.  Zaktualizowana kalkulacja kosztów

      7.  Zaktualizowany harmonogram działań

menu