Cieszyński portal sportowy - strona główna

Konkursy
Konkursy ofert

Konkursy ofert 2018

Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn

1. Zarządzenie Nr 0050.137.2018

2. Ogłoszenie konkursowe

3. Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej

1. Zarządzenie nr 0050.693.2017

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

3. Wyniki otwartego konkursu ofert 

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez

1. Zarządzenie Nr 0050.694.2017

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

3. Wyniki otwartego konkursu ofert 

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałnia uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych

1. Zarządzenie Nr 0050.695.2017

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

3. Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zaktualizowany opis działań i harmonogram

Zaktualizowany kosztorys

menu