Cieszyński portal sportowy - strona główna

Konkursy
Konkursy ofert

Konkursy ofert 2018

Otwarty konkurs ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt.

Zarządzenie Nr 0050.453.2018

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.453.2018 - ogłoszenie konkursowe

Otwarty konkurs ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato". 

Zarządzenie Nr 0050.306.2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato". 

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Regulamin otwartych konkursów ofert

Załącznik do regulaminu otwartych konkursów ofert

Zaktualizowany opis działań i harmonogram

Zaktualizowany kosztorys

menu