Cieszyński portal sportowy - strona główna

Nagrody i stypendia
Wykaz stypendystów 2016-2018

Wykaz stypendystów
STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Imię i nazwisko Razem (2016-2018) Całkowita kwota stypendium na 2018 rok Całkowita kwota stypendium na 2017 rok Całkowita kwota stypendium na 2016 rok
Michał Tadel 10 800,00  2 100,00  5 100,00 3 600,00 
Kacper Repetowski 6 600,00 2 100,00  4 500,00   
Szymon Niemczyk 6 400,00 2 100,00  4 300,00   
Maria Juroszek 6 900,00   3 700,00 3 200,00
Piotr Cieślik 7 700,00 2 100,00 3 200,00 2 400,00
Katarzyna Słomka 10 300,00 4 200,00 3 700,00 2 400,00
Katarzyna Cieślar 6 000,00 1 050,00 2 700,00 2 250,00
Justyna Guzik 11 900,00 2 100,00 6 300,00 3 500,00
Zuzanna Legierska 2 700,00   2 700,00  
Małgorzata Zamora 7 450,00 1 050,00  3 700,00 2 700,00
Patrycja Krzak 3 830,00   2 580,00 1 250,00
Mateusz Cieślar 2 040,00    2 040,00   
Patrycja Kądziałka 3 830,00   2 580,00 1 250,00
Łukasz Polak 4 140,00 2 100,00  2 040,00   
Karolina Makarewicz 3 830,00   2 580,00 1 250,00
Klaudia Szymańska 6 840,00 2 100,00 3 240,00 1 500,00
Kinga Iwańska 4 500,00     4 500,00
Gabriela Patoła 2 400,00     2 400,00
Stanisław Zamora 2 250,00     2 250,00
Łukasz Piwowarczyk 2 250,00     2 250,00
Michał Kuboszek 2 250,00     2 250,00
Wiktoria Mołdrzyk 4 800,00  2 100,00   2 700,00
Grzegorz Kargul 2 100,00     2 100,00
Paweł Szymkowski 3 150,00     3 150,00
Kamil Narowski 2 100,00     2 100,00
Adam Tomiczek 3 150,00     3 150,00
Aleksander Gorzelany 750,00     750,00
Wojciech Dorywała 750,00     750,00
Mateusz Bobrzyk 750,00     750,00
Mirosław Madzia 0,00      
Janusz Rokicki 2 100,00  2 100,00    
Tomasz Czajkowski 0,00      
Łukasz Ochodek 0,00      
Michał Kubaczka 0,00      
Leszek Siwy 0,00      
Grzegorz Siwy 0,00      
Michał Talik 0,00      
Mateusz Tomica 0,00      
Arkadiusz Lipa 0,00      
Weronika Gałuszka 0,00      
Gabriela Legierska 0,00      
Karolina Lewandowska 0,00      
Piotr Szymala 0,00      
Mateusz Ligocki 4 200,00 4 200,00    
Małgorzata Błaszczyk 3 150,00 3 150,00    
Jakub Grzegorczyk 1 050,00 1 050,00    
Zuzanna Pasterny 3 150,00 3 150,00    
Mateusz Herrman 2 100,00 2 100,00    
Natalia Miś 2 100,00 2 100,00    
Sebastian Macura 3 150,00 3 150,00    
Kamil Fałek 2 100,00 2 100,00    
Beata Świderska 2 100,00 2 100,00    
Bartosz Bierowiec 2 100,00 2 100,00    
Noemi Cieślar  1 050,00    1 050,00      
Justyna Zwias 1 050,00   1 050,00     
SUMA 160 860,00 52 500,00 54 960,00 54 400,00
menu