Cieszyński portal sportowy - strona główna

Nagrody i stypendia
Wykaz stypendystów 2019-2021

Wykaz stypendystów
STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Imię i nazwisko 2021

Stypendia sportowe celowe 2021 rok

2020

2019

Stypendia sportowe celowe 2019 rok

Michał Tadel      1 500,00 zł 1 800,00 zł  
Kacper Repetowski      1 500,00 zł 1 800,00 zł  
Maria Juroszek  1 500,00 zł   2 250,00 zł 2 700,00 zł  
Piotr Cieślik  1 500,00 zł     1 800,00 zł  
Katarzyna Słomka      1 500,00 zł    
Zuzanna Legierska     1 500,00 zł  1 800,00 zł  
Mateusz Cieślar       1 800,00 zł  
Patrycja Kądziałka  1 500,00 zł    1 500,00 zł    
Łukasz Polak      1 500,00 zł    
Kinga Iwańska      2 250,00 zł   1 500,00 zł
Janusz Rokicki 750,00 zł   3 000,00 zł 1 500,00 zł  1 350,00 zł   2 000,00 zł
Mateusz Ligocki     1 500,00 zł  3 600,00 zł  
Małgorzata Błaszczyk       2 700,00 zł  
Mateusz Herrman      2 250,00 zł 2 700,00 zł  
Natalia Miś      1 500,00 zł 1 800,00 zł  
Kamil Fałek  1 500,00 zł    1 500,00 zł 1 800,00 zł  
Bartosz Bierowiec       1 800,00 zł  
Mirosław Madzia 750,00 zł  3 000,00 zł 1 500,00 zł  1 350,00 zł  2 000,00 zł
Damian Kulig     1 500,00 zł  1 350,00 zł  
Joachim Krężelok  1 500,00 zł     2 700,00 zł  
Kamil Dudek       1 800,00 zł  
Antoni Dyrda       1 800,00 zł  
Samanta Górniak     300,00 zł 1 800,00 zł  
Anna Hernik  1 500,00 zł   1 500,00 zł  1 800,00 zł  
Brajan Jasieniak     1 500,00 zł  1 800,00 zł  
Antoni Olszar  1 500,00 zł    1 500,00 zł 1 800,00 zł  
Oliver Prokop       1 800,00 zł  
Anna Tomica  1 500,00 zł    2 250,00 zł 2 700,00 zł  
Michał Wenglorz  1 500,00 zł   1 500,00 zł  1 800,00 zł  
Tomasz Wróbel  1 500,00 zł   1 000,00 zł  1 500,00 zł 1 800,00 zł  
Maja Borzęcka     1 500,00 zł    
Mateusz Czudek  1 500,00 zł   1 500,00 zł    
Filip Czupil   500,00 zł   2 250,00 zł    
Grzegorz Kargul     1 500,00 zł    
Oskar Kasperczyk     1 500,00 zł    
Michał Ligocki     1 500,00 zł    
Bartosz Loter  1 500,00 zł   1 500,00 zł    
Filip Mulawka  1 500,00 zł   1 500,00 zł    
Kamil Narowski     1 500,00 zł    
Wiktor Suchy  1 500,00 zł   1 500,00 zł    
Maja Wysocka 2 250,00 zł   1 500,00 zł    
Marzena Daduń  1 500,00 zł        
Jacek Drewek  1 500,00 zł 500,00 zł      
Adam Gibiec 750,00 zł        
Wiktoria Krystek  1 500,00 zł        
Dominik Olszowy  1 500,00 zł        
Natasza Rymanowska 2 250,00 zł        
Patryk Spyra  1 500,00 zł        
Alicja Zgliczyńska  1 500,00 zł        
Paulina Kubaszczyk    1 500,00 zł      
SUMA 36 750,00 zł  9 500,00 zł  52 050,00 zł 51 750,00 zł 5 500,00 zł
menu