Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Puchar Prezesa ZP-M LOK w Cieszynie
11.04.2019
Miejsce wydarzenia:
Gumna
Główne zdjęcie aktualności

REGULAMIN


1. Organizator: ZP-M LOK w Cieszynie ul. Górna 29/18 2. Cel zawodów: Doskonalenie umiejętności strzeleckich i propagowanie sportów obronnych wśród mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego i młodzieży szkolnej.

3. Termin i miejsce: Zawody odbędą się dnia 14.04.2019r. na strzelnicy myśliwskiej HUBERTUS w Goleszowie. Zbiórka uczestników: młodzież szkolna zapisy od godz. 8.00. Początek zawodów godz. 9.00. Zapisy uczniów do 9.30. Dorośli zapisy od 8.00 do 10.30 Początek zawodów od godz.10.00. Zawody są zawodami otwartymi.

4. Uczestnictwo: W zawodach uczestniczą członkowie LOK, PZSS CBK i inne organizacje strzelectwa sportowego oraz sympatycy strzelectwa i szkoły średnie.

5. Konkurencja: dorośli do 55roku - Pistolet Sportowy Kal. 5,6mm

Dorośli powyżej 55 roku OPEN - Postawa strzelecka stojąc z jednej ręki mogą strzelać oburącz. - Odległość 25 m

- 5 strzałów próbnych w czasie 5 min

- 20 strzałów ocenianych w czasie 15 min

Młodzież szkolna: -Pistolet Sportowy Kal. 5,6mm

-Postawa strzelecka stojąc z jednej ręki (lub oburącz)

-Odległość 25 m

-3 strzały próbne w czasie 3 min

-10 strzałów ocenianych w czasie 10 min.

6. Klasyfikacja: Indywidualna według osiągniętego wyniku kobiet, mężczyzn i uczniów osobno

W kategorii powyżej 55 lat kobiet, mężczyzn razem.

7. Wyróżnienia: Za miejsca 1-3 indywidualnie we wszystkich kategoriach medale.

Za miejsca 1-6 indywidualnie we wszystkich kategoriach dyplomy.

PUCHRY w zależności od sponsorów.

8. Postanowienia końcowe:

- wpisowe wynosi 25 zł od uczestnika

- amunicja 10 zł

- uczniowie płacą 10 zł

- organizator zapewnia broń i amunicję do broni organizatora.

- lunety we własnym zakresie

- można strzelać z własnej broni i amunicji (zawodnicy dopuszczeni do posiadania broni i amunicji)

- osłony wzroku i słuchu obowiązkowe we własnym zakresie” (uczniom zapewnia LOK)

- zawody przeprowadzone zostaną według regulaminu zawodów

- wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane na miejscu przez komisję sędziowską a jej decyzje będą ostateczne.

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w szczególnym przypadku.

- Zawody zaliczane do turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca Miasta Cieszyna i są współfinansowane przez Gminę Cieszyn. Do ogólnego wyniku turnieju zawodnikom zaliczane będą 4 najlepsze rundy zawodów, 2 pistolet i 2 karabin.

- Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy mają obowiązek wpisać się do książki pobytu na strzelnicy, a dodatkowo osoby posiadające broń wpisać ją do książki posiadania broni na strzelnicy.

Za Zarząd

V-ce Prezes ZP-M LOK w Cieszynie ds. Obronnych

Jan Żarski tel. 602 532 116

Udostępnij:
menu