Cieszyński portal sportowy - strona główna

Konkursy
Konkursy ofert

Konkursy ofert

2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gmny Cieszyn w okresie wakacji letnich

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.136.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lutego 2019 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.761.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.932.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.760.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Zmiana ogłoszenia konkursowego - Zarządzenie nr 0050.934.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2019 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.759.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 listopada 2018 roku

Zmiana ogłoszenia konkursowego - Zarządzenie nr 0050.933.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 0050.2.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2019 roku

 

Regulamin otwartych konkursów ofert na rok 2019

 

2018

Otwarty konkurs ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt.

Zarządzenie Nr 0050.453.2018

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.453.2018 - ogłoszenie konkursowe

Otwarty konkurs ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato". 

Zarządzenie Nr 0050.306.2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizaję zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato". 

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Regulamin otwartych konkursów ofert

Załącznik do regulaminu otwartych konkursów ofert

Zaktualizowany opis działań i harmonogram

Zaktualizowany kosztorys

menu