Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Konkurs ofert - Akcja Lato 2020
19.05.2020
Miejsce wydarzenia:
Cieszyn
Główne zdjęcie aktualności

19 maja 2020 r. Burmistrz Miasta Cieszyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020.

Ogloszenie konkursuZarządzenie Nr 0050.216.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 maja 2020 roku

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020

 

Tekst i fot. WS

Udostępnij:
menu