Cieszyński portal sportowy - strona główna

Wydział Sportu i Cieszyńska Rada Sportu
Wydział Sportu

Wydział Sportu

Siedziba Wydziału Sportu mieści się w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14 (parter, pokój nr 8). 

Kontakt email: sport@um.cieszyn.pl

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

 

 

Pracownicy:

Cezary Cieńciała - Naczelnik Wydziału

kontakt: tel. 33/ 47 94 395, email: ccienciala@um.cieszyn.pl

 

Robert Hubczyk - Inspektor

kontakt: tel. 33/ 47 94 393, email: rhubczyk@um.cieszyn.pl

Magdalena Trzos - Inspektor

kontakt: tel. 33/ 47 94 392, email: mtrzos@um.cieszyn.pl

Łukasz Wantulok - Podinspektor

kontakt: tel. 33/ 47 94 394, email: lwantulok@um.cieszyn.pl

Paulina Ligocka-Andrzejewska - Podinspektor

kontakt: tel. 33/ 47 94 396, email: pligocka @um.cieszyn.pl

Maja Awramczuk - Podinspektor

 

 

Zakres działania:

 • kreowanie rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta,
 • prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych Miasta,
 • organizacja lub współorganizacja imprez sportowych, których Miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat, bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
 • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu i rekreacji,
 • współpraca z innymi wydziałami, jednostkami miejskimi, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie sportu i rekreacji,
 • realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie zadań Wydziału, a także kontrola, rozliczanie i prowadzanie analiz skuteczności i efektywności udzielonych dotacji,
 • propagowanie i upowszechnianie idei współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Wydziału,
 • współpraca z Radą Sportu,
 • obsługa merytoryczna i administracyjna stypendiów sportowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Miasta Cieszyna za osiągnięcia sportowe, wnioskowanie o nagrody w dziedzinie sportu przyznawane przez inne instytucje,
 • prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, likwidacją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.

 

Referat obiektów sportowych

 
Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków, ul. Sportowa 1 w Cieszynie.
 
kontakt: tel. 33/ 85 10 007 lub  33/ 85 10 009, email: hws@um.cieszyn.pl,
 
Pracownicy:
 
Andrzej Greń - Kierownik Referatu Obiektów
 
 
Agnieszka Pońc - Podinspektor
 
kontakt: apońc@um.cieszyn.pl
 
Helena Franek, Natalia Wałęga, Bożena Żebrok - Pomoc aministracyjna
 
Janusz Kaczmarek, Marek Domański, Mieczysław Gębuś, Robert Marek - Konserwatorzy
 
Maciej Turek - Rzemieślnik specjalista
 
Henryka Berezińska, Agnieszka Kłoda, Ewa Świeży - Sprzątaczki.
 
 
Zakres działania:

Planowanie oraz realizacja usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w oparciu o miejskie obiekty i urządzenia sportowe.

Administrowanie obiektami bazy sportowej i rekreacyjnej:

 • Wielofunkcyjną Halą Widowiskowo-Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie,
 • kąpieliskiem miejskim przy Alei Łyska 23,
 • pawilonem judo przy ul. Jana Sarkandra,
 • strefą rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice oraz dbanie o rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym opracowywanie i realizowanie planów inwestycji i remontów w obiektach sportowych.
menu