Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Otwarty konkurs ofert
17.03.2023
Miejsce wydarzenia:
Cieszyn
Główne zdjęcie aktualności

W dniu 16 marca 2023 roku Burmistrz Miasta Cieszyna ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów. Termin składania ofert upływa dnia 6 kwietnia 2023 roku o godz. 15:30. 

Zarządzenie nr 0032.146.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 marca 2023 roku. 

Udostępnij:
menu