Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Podsumowanie "Graj ze STELA"
10.07.2024
Miejsce wydarzenia:
Hala sportowa przy SP nr 2
Sprawdź, jak dojechać
Główne zdjęcie aktualności

W ramach realizacji zadania przeprowadzono systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z terenu gminy Cieszyn w zakresie gry w koszykówkę. Oprócz zajęć sportowo-rekreacyjnych zaplanowano spotkania o charakterze profilaktycznym dla uczestników projektu. Celem zadania było wspieranie działań promujących styl życia wolny od uzależnień, w tym również działania profilaktyczne o charakterze sportowym kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywy dla podejmowania zachowań ryzykownych poprzez: zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w zajęciach profilaktycznych, rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, zasad fair play oraz eliminowania negatywnych postaw społecznych.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Cieszyn za co bardzo dziękujemy!

Tekst i fot. STELA Cieszyn

 

Udostępnij:
menu