Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Wyniki konkursu ofert na Akcję Lato 2020
23.06.2020
Miejsce wydarzenia:
Cieszyn
Główne zdjęcie aktualności

W dniu 22 czerwca 2020 roku Burmistrz Miasta Cieszyna rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020.

Poniżej zamieszczamy treść zarządzeń wraz z listami zadań, na które zostały przyznane dotacje.

Zarządzenie Nr 0050.272.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 czerwca 2020 roku 

Udostępnij:
menu