Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Wystartował Program „Sportowe Wakacje +”
16.06.2020
Główne zdjęcie aktualności

Ogłoszony przez Ministra Sportu Program „Sportowe Wakacje+” ma na celu promocję aktywności fizycznej w połączeniu z przekazywaniem wiedzy historycznej i umacnianiem tożsamości narodowej. Program dedykowany jest dla wszystkich grup społecznych i środowiskowych. Zadania, które mogą zostać wsparte w ramach Programu to między innymi organizacja ogólnodostępnych zajęć, turniejów, konkursów sportowych, a także obozy sportowe na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, akcje promocyjne, konferencje. Przedsięwzięcia realizowane mogą być w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.
O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, które w ramach podstawowych zadań statutowych realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

Fot: https://www.gov.pl/web/sport
Tekst: WS

  

 

 

Udostępnij:
menu