Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
19.07.2022
Miejsce wydarzenia:
Cieszyn (sala sesyjna Ratusza)
Główne zdjęcie aktualności

W związku z zakończeniem trzeciej kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie, Burmistrz Miasta ogłosiła  nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady na kolejną kadencję. Po zakończeniu naboru, który upłynie w dniu 1 sierpnia 2022 r., zostanie zorganizowane w dniu 24 sierpnia b.r. zgromadzenie organizacji pozarządowych, w trakcie którego nastąpi podziękowanie dotychczasowym członkom, wybór kandydatów, którzy zostaną rekomendowani burmistrzowi do powołania ich w skład Rady z ramienia organizacji pozarządowych. Każdy z przedstawicieli organizacji będzie dysponował jednym głosem, oddanym w tajnym głosowaniu. Rekomendowani zostaną kandydaci z największą liczbą głosów. W przypadku równej liczby głosów kandydatów rekomendowanych, wyboru dokona burmistrz.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wytypowania swoich kandydatów, którzy wezmą udział w zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Ratusza.

Zgłoszeń należy dokonać e-mailem na adres: kultura2@um.cieszyn.pl, do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiewicz

Udostępnij:
menu