Cieszyński portal sportowy - strona główna

obiekt Lodowisko

Lodowisko/Rolkowisko

ZASADY FUNCJONOWANIA HWS W CIESZYNIE OD DNIA 24.10.2020 ROKU (pdf)

 

UWAGA! Ogólnodostępne ślizgawki oraz ślizgawki z instruktorem nie będą się odbywać do odwołania! Z lodowiska korzystają wyłącznie grupy zorganizowane, po wcześniejszej rezerwacji.

Rezerwacje należy dokonywać telefonicznie pod nr tel:

33 851 00 07

33 851 00 09

lub osobiście w recepcji Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Sportowa 1.

Po uzgodnieniu telefonicznym terminu rezerwacji należy wypełnić FORMULARZ REZERWACJI (pobierz) i jego skan przesłać na adres email: hws@um.cieszyn.pl. w terminie do 2 godzin. Niedostarczenie formularza w wyznaczonym czasie powoduje anulowanie rezerwacji i zwolnienie terminu.

 

TYLKO REZERWACJE POTWIERDZONE ZWROTNIE W E-MAIL BĄDŹ OSOBIŚCIE W RECEPCJI SĄ WIĄŻĄCE !!!!!

 

UWAGA! W przypadku przywrócenia do harmonogramu lodowiska godzin ślizgawek ogólnodostępnych, rezerwacje zostaną anulowane po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

 

Informujemy, że na obiekt sportowy można wejść 15 min przed planowaną godziną rezerwacji, natomiast obiekt należy opuścić max do 15 min po zakończeniu rezerwacji.

 

NA OBIEKCIE W TRAKCIE TRENINGÓW MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO UCZESTNICY ORAZ TRENERZY – BEZ WIDOWNI (W TYM TAKŻE OPIEKUNÓW I RODZICÓW).

 

W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków jest możliwość płatności kartą.

 

 

 

 

 

 

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU
Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków, ul. Sportowa 1

Lp.

Rodzaj

Cena (zawiera podatek VAT)

1.

Ślizgawka ogólnodostępna (od poniedziałku do piątku)/rolkowisko

 

a) bilet jednorazowy normalny1

6,00 zł / godz.

b) bilet jednorazowy ulgowy1,2

4,00 zł / godz.

c) szkolne grupy z cieszyńskich przedszkoli, szkół podstawowych, w tym zorganizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury (minimum 10 osób)

3,00 zł / godz.

za osobę

d) szkolne grupy z cieszyńskich szkół ponadpodstawowych (minimum 10 osób)

3,00 zł / godz.

za osobę

e) karnet na 10 godzinnych wejść normalny1

50,00 zł

f) karnet na 10 godzinnych wejść ulgowy1,2

30,00 zł

2.

Ślizgawka ogólnodostępna (soboty, niedziele, święta)

 

a) bilet jednorazowy normalny1

8,00 zł / godz.

b) bilet jednorazowy ulgowy1,2

5,00 zł / godz.

3.

Bilet jednorazowy dla osoby towarzyszącej niekorzystającej z płyty boiska, rolkowiska lub boisk

1,00 zł

4.

Wypożyczenie łyżew/rolek1

6,00 zł / godz.

5.

Wypożyczenie kasku1

3,00 zł / godz.

6.

Wypożyczenie sprzętu do nauki jazdy na łyżwach (pingwin / panda)1

6,00 zł / godz.

7.

Ostrzenie łyżew

6,00 zł

8.

Udostępnienie całej tafli lodowiska

w godz. 8 – 205,6

300,00 zł / godz.

9.

Udostępnienie całej tafli lodowiska

w godz. 6 – 8 oraz 20 – 225,6

250,00 zł / godz.

10.

Udostępnienie całej tafli lodowiska

w godz. 22 – 6 bez czyszczenia lodu (rolby)5,6

150,00 zł / godz.

11.

Udostępnienie całej tafli lodowiska oraz szatni dla klubów sportowych na prowadzenie treningów lub zajęć3,5

60,00 zł / godz.

11a.

Udostępnienie 1/2 tafli lodowiska oraz szatni dla klubów sportowych na prowadzenie treningów lub zajęć3,5

30,00 zł / godz.

12.

Udostępnienie całej tafli lodowiska/rolkowiska na nieodpłatne zajęcia sportowe lub rekreacyjne współorganizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury i Wydział Sportu Urzędu Miejskiego

20,00 zł / godz.

13.

Udostępnienie całej płyty rolkowiska6

100,00 zł / godz.

14.

Udostępnienie całej płyty rolkowiska oraz szatni dla klubów sportowych na prowadzenie treningów lub zajęć3

40,00 zł / godz.

15.

Udostępnienie sali konferencyjnej6

50,00 zł / godz.

16.

Udostępnienie sali konferencyjnej dla klubów sportowych3

10,00 zł / godz.

17.

Udostępnienie boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej

 

a) zorganizowane grupy rekreacyjne6

100,00 zł / godz.

b) szkolne grupy z cieszyńskich szkół podstawowych, w tym zorganizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury

70,00 zł / godz.

c) szkolne grupy z cieszyńskich szkół ponadpodstawowych

70,00 zł / godz.

d) stowarzyszenia kultury fizycznej miasta Cieszyna

70,00 zł / godz.

e) pozostałe podmioty zewnętrzne6

100,00 zł / godz.

f) klubów sportowych3

20,00 zł / godz.

18.

Udostępnienie hali wraz z widownią i zapleczem6

500,00 zł / godz.

19.

Udostępnienie hali wraz z widownią i zapleczem

5 000,00 / dzień

20.

Udostępnienie hali wraz z zamrożoną płytą lodowiska, widownią i zapleczem na organizację zawodów4,5

100,00 zł / godz.

21.

Udostępnienie hali wraz z zamrożoną płytą lodowiska, widownią i zapleczem na organizację zawodów4,5

1 000,00 zł / dzień

22.

Udostępnienie hali wraz widownią i zapleczem na organizację zawodów poza okresem mrożenia tafli lodowiska4

50,00 zł / godz.

23.

Udostępnienie hali wraz widownią i zapleczem na organizację zawodów poza okresem mrożenia tafli lodowiska4

500,00 zł / dzień

24.

Udostępnienie hali wraz z widownią i zapleczem na miejskie imprezy kulturalne, sportowe lub rekreacyjne współorganizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury i Wydział Sportu Urzędu Miejskiego

100,00 zł / dzień

25.

Udostępnienie jednorazowo 1 szatni z prysznicami

70,00 zł

26.

Udostępnienie powierzchni reklamowej

2,00 zł / m2/dzień

27.

Udostępnienie powierzchni reklamowej dla klubów sportowych3

1,00 zł / m2/dzień

28.

Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez

50,00 zł / dzień

29.

Udostępnienie boiska do badmintona

 

a) opłata jednorazowa normalna1

10,00 zł / godz.

b) opłata jednorazowa ulgowa1,2

5,00 zł / godz.

c) karnet na 10 godzinnych wejść normalny1

80,00 zł

d) karnet na 10 godzinnych wejść ulgowy1,2

40,00 zł

30.

Wypożyczenie kompletu rakietek do badmintona i lotki1

10,00 zł / godz.

31.

Wypożyczenie elektrycznej deskorolki

 

a) opłata za 15 minut

10,00 zł

a) opłata za 30 minut

15,00 zł

a) opłata za 60 minut

25,00 zł

1 Posiadacze Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny są uprawnieni do zniżki 50%.

2 Do korzystania z biletów i karnetów ulgowych są uprawnieni:

a) dzieci do lat 7,

b) uczniowie szkół: podstawowych, dziennych szkół ponadpodstawowych i dziennych szkół policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

c) studenci studiów dziennych do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

d) emeryci i renciści na podstawie stosownych dokumentów,

e) posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora,

f) posiadacze tytułu Cieszyńskiego Olimpijczyka,

g) osoby niepełnosprawne na podstawie stosownego dokumentu.

3 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na kolejny okres.

4 Cena dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania publiczne na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na organizację zawodów sportowych w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na kolejny okres.

5 W przypadku udostępnienia zamrożonej tafli lodowiska lub hali z zamrożoną taflą lodowiska w okresie 1 maja – 15 września do ceny dolicza się dodatek w wysokości 50% ceny podstawowej.

6 W przypadku zapłaty z góry za co najmniej 20 godz. udostępnienia przysługuje zniżka 10%.

 

 

 

 

menu