Cieszyński portal sportowy - strona główna

obiekt Boiska

Stadion Miejski

Boisko jest otwarte od 4 maja 2020 r. zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku. 

Stadion Miejski to obiekt, na którym znajduje się pełnowymiarowe boisko piłkarskie z bieżnią okólną i skocznią do skoku w dal. Od strony al. Łyska znajduje się widownia na ok. 600 miejsc. Stadion posiada zmodernizowane i bardzo dobrze wyposażone zaplecze szatniowe. Na boisku trenują drużyny przyjeżdżające na obozy sportowe oraz rozgrywane są mecze piłkarskie miejscowego klubu sportowego.

Cennik:

Lp. Rodzaj Cena (zawiera podatek VAT) Uwagi
1. Udostępnienie stadionu na imprezy sportowo - rozrywkowe 1 500 zł/dzień   
2. Udostępnienie płyty głównej stadionu 300 zł/godz.  
3. Udostępnienie płyty głównej stadionu dla grup zorganizowanych korzystających z bazy noclegowej SSM 100 zł/godz.  
4. Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich szkół 30 zł/godz.  
5. Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych1 - mecz 40 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
6. Udostępnienie płyty głównej stadionu dla cieszyńskich stowarzyszeń i klubów sportowych1 - trening 10 zł/godz. Na podstawie zawartej umowy, zgodnie z grafikiem
7. Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez sportowo-rozrywkowych 50 zł/godz.  
8.  Udostepnienie powierzchni reklamowej 1 zł/m2/dzień  

1Cena  dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej na podstawie umowy zawartej z Gminą Cieszyn na prowadzenie treningów własnych lub organizację zawodów w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez polskie związki sportowe w okresie obowiązywania umowy oraz w miesiącu następnym po tym okresie w przypadku złożenia wniosku o dotację na kolejny okres.

Administratorem obiektu jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24, 43-400 Cieszyn.

menu