Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Otwarte konkursy ofert
20.11.2020
Miejsce wydarzenia:
Cieszyn
Główne zdjęcie aktualności

18 listopada 2020 roku Burmistrz Miasta Cieszyna ogłosiła otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok. Termin składania ofert upływa 9 grudnia o godz. 15:00. 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.547.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 października 2020 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.548.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 października 2020 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 549.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 października 2020 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2021 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych

Ogłoszenie konkursu - Zarządzenie nr 0050.550.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 października 2020 roku

 

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn

 

Tekst i fot. WS

Udostępnij:
menu