Cieszyński portal sportowy - strona główna

aktualności

Sport i profilaktyka w CKS PIAST
08.07.2024
Miejsce wydarzenia:
Cieszyn
Główne zdjęcie aktualności

Zadanie SPORT I PROFILAKTYKA W CKS - wiosna 2024 zostało przeprowadzone w terminie od 02.03.2024 do 30.06.2024 roku. W ramach tego zadania odbyło się 60 godzin zajęć piłkarskich dla około 96 dzieci, w ramach treningów, w Cieszyńskim Klubie Sportowym Piast, w grupach: ŻAK MŁODSZY, SKRZAT STARSZY, SKRZAT MŁODSZY, ELF (treningi dla grup Skrzat Starszy, Skrzat Młodszy i Elf trwały 1 godzinę, dla grupy Żak Młodszy 1,5 godziny).

Młodzi zawodnicy wzięli również udział w 9 godzinach warsztatów profilaktycznych, a ich rodzice/opiekunowie mieli możliwość konsultacji ze specjalistą psychoterapii uzależnień - aby pomóc dzieciom odejść od monitora, ekranu i smartfona i wspierać dzieci w codziennym życiu - ich rozwoju, wzmacnianiu kompetencji społecznych. W projekcie skorzystało z tej możliwości dwoje rodziców.

Celem projektu była organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej na wysokim poziomie sportowym i motywacyjnym, aby stały się mocną alternatywą wobec zachowań ryzykownych i uzależnień oraz wobec rosnącej ilości czasu spędzanego przez dzieci przy telefonach i komputerach. Dzieci i młodzież poprzez zajęcia ruchowe w zakresie piłki nożnej miały rozwijać pasję do sportowego, zdrowego trybu życia. Ponadto ruch i aktywność jest bardzo ważnym działaniem wobec rosnącej bierności życiowej młodych ludzi. Współczesne programy profilaktyczne, bogatsze o doświadczenia poprzednich, integrują różne kierunki działań, akcentując te najbardziej skuteczne strategie. Oprócz poszerzania wiedzy na temat narkotyków, alkoholu, papierosów czy innych używek, jak również cyberprzemocy i uzależnień behawioralnych, jest w nich także miejsce na sport i inne alternatywy, doskonalące różne umiejętności osobiste. Połączenie działań profilaktycznych ze sportowymi pozwoliło nam w jak największym stopniu zrealizować powyższe cele.

Realizacja projektu wpisuje się w filozofię Klubu CKS PIAST, od samego początku dbamy o wielowymiarowy rozwój dzieci i młodzieży. Ważne są dla nas nie tylko osiągnięcia sportowe, ale również rozwój osobowości, jak również ochrona naszych zawodników przed szeroko pojętymi uzależnieniami oraz zachowaniami ryzykownymi. Połączenie zajęć sportowych z zajęciami profilaktycznymi oraz ze wsparciem rodziców i opiekunów naszych zawodników od samego początku, jest możliwa dzięki wsparciu Miasta Cieszyn.

Tekst i fot. CKS PIAST

Udostępnij:
menu